Ugrađeni PPL rekuperatori

Naši PPL rekuperatori ugrađeni su u klima komore visoke učinkovitosti na hotelu PARK, Split.