NAZIV PROJEKTA: INFORMATIKOM DO TRŽIŠTA I KLIJENTA U JEDNOM KORAKU

Kratki opis projekta: Svrha projekta je poboljšati i ubrzati prodajni proces. Klijenti traže brze, točne i pouzdane informacije i tehničku podršku pri odabiru naših proizvoda. Zahtijevaju bolji i kvalitetniji pristup informacijama u svim fazama poslovanja. Tvrtka nastoji poboljšati poslovne odnose s dosadašnjim partnerima i steći nove kupce.Tvrtka se planira proširiti i na nova tržišta i povećati tržišni udio na postojećim tržištima koji će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta,povećanjem prihoda od prodaje,posebice u inozemstvu,zauzimanjem većeg tržišnog udjela i poboljšanjem ostalih pokazatelja poslovanja.Radi daljnjeg uspješnog poslovanja tvrtka aktivno prati trendove na sve zahtjevnijem tuzemnom i inozemnom tržištu u branši klimatizacije i ventilacije te ulaže u nove tehnologije,računalne programe,opremu,certifikate,znanje kao i razvoj zaposlenika te poboljšanje prodaje i marketingaProjekt je između ostaloga usmjeren i na rješavanje problema brže i učinkovite izrade izračuna/odabira proizvoda u području ventilacije i klimatizacije. Naime, razni dionici procesa (proizvođači i trgovci opremom, montažeri, projektanti, arhitekti, investitori, građevinari i dr.) zbog prirode samog posla traže način što bržeg i kvalitetnijeg odabira proizvoda te pribave odgovarajućih tehničkih i marketinških dokumenata koje bi mogli koristiti tijekom faza dizajna i odabira opreme,tehničke provjere prikladnosti, izradi troškovnika, naručivanja, proizvodnje i isporuke, ugradnje, puštanja u rad kao i kasnijeg održavanja, servisa ili nadzora. S obzirom na navedeno, zahtjevi su različiti i kao takvi ih je vrlo teško opsuživati primjenom raznih alata i platformi. Stoga je nastala ideja izrade jedinstvene platforme koja bi obuhvaćala većinu navedenih traženih funkcionalnosti, te omogućila raznim dionicima procesa dizajna, odabira, izrade i ugradnje proizvoda poput klima komora i ventilacijske opreme (istrujnih rešetki i difuzora) da se korištenjem jedinstvene platforme omogući pristup svim podacima, odabir i isporuka istih putem jedinstvene on- line platforme odn. web aplikacije s funkcionalnstima tehničkog i komercijalnog karaktera. Rješavanjem tih problema stvorit će se baza vjernih korisnika koji će primjenom ove tehnologije biti u tržišnoj prednosti pred konkurentima, te sukladno tome pridonjeti kvaliteti svojih proizvoda i usluga te osigurati porast prihoda i dobiti svojim tvrtkama.Ove platforme stoga treba smatrati izvrsnim on-line alatom za tehnički odabir i prodaju opreme i usluga, s velikim potencijalom rasta i razvoja primjene i na druga područja ili proizvode (npr. rashladnu tehniku, medicinu i sl.).Svrha je primjenom IKT tehnlogije unaprijediti operativno poslovanje tvrtke korištenjem prilagođenog ERP-a za ubrzanje poslovnih procesa, poboljšati komunikaciju s partnerima te poboljšati uslugu kroz primjenu novije i modernije tehnologije.Projekt je usmjeren na rješavanje problema unapređenja poslovnog i informatičkog sustava primjenom modernih web tehnilogija (Cloud ERP, dokumenti u cloud-u), računalne programe (Office 365 te One Drive ili jednakovrijedno) te tehnologiju (pametne telefone, tablet, web-aplikacije, cloud print, stalni pristup internetu i sl.). Isto tako, razni dionici procesa kod naših kupaca (proizvođači i trgovci opremom, montažeri, projektanti, arhitekti, investitori, građevinari i dr.) zbog prirode samog posla traže način što bržeg i kvalitetnijeg odabira proizvoda te pribave odgovarajućih tehničkih i marketinških dokumenata koje bi mogli koristiti tijekom faze dizajna i odabira opreme,tehničke provjere prikladnosti, izrade troškovnika, naručivanja, proizvodnje i isporuke, ugradnje, puštanja u rad kao i kasnijeg održavanja, servisa ili nadzora. S obzirom na navedeno, zahtjevi su različiti i kao takvi ih je vrlo teško opsluživati primjenom raznih alata i platformi, a posebice primjenom starih “tradicionalih” metoda koje uključuju papirnate kataloge,instalirani software na osobna računala,papirnate troškovnike i odabir uvjetovan zastarjelim marketinškim materijalima za proizvod (koji se nekoliko puta izmijene tijekom pripreme, izrade, tiska i distribucije klasičnih “papirnatih brošura”). Stoga je radi zadovoljenja prisutne potrebe na tržištu i među ključnim korisnicima nastala ideja za izradu jedinstvene web platforme koja bi obuhvaćala većinu navedenih traženih modernihfunkcionalnosti, te omogućila raznim dionicima procesa dizajna, odabira, izrade i ugradnje proizvoda poput klima komora i ventilacijske opreme (istrujnih rešetki i difuzora) da se korištenjem jedinstvene web platforme omogući pristup svim podacima, odabiru i isporuci digitalnih sadržaja i materijala putem e-mail poruka, privitaka ili stavljanjem datoteka u cloud, sve lako dostupno i funkcionalno te tehnički i komercijlno dostupno i ažurno. Rješavanjem tih problema stvorit će se baza vjernih korisnika koji će primjenom ove tehnologije biti u tržišnoj prednosti pred konkurentima, te sukladno tome pridonjeti kvaliteti svojih proizvoda i usluga te osigurati porast prihoda i dobiti svojim tvrtkama. Ove platforme stoga treba smatrati izvrsnimon-line alatom za tehnički odabir i prodaju opreme i usluga, s velikim potencijalom rasta i razvoja primjene i na druga područja ili proizvode (npr. rashladnu tehniku, medicinsku opremu i sl.). Ulaganje u ovaj projekt je vrijedno EU sredstava zbog:-poticanja primjene tehnološki naprednih web-rješenja u svakodnevnoj primjeni, čime će se povećati računalni kapacitet i znanje građana i time pridonjeti rastu i razvoju informacijskog društva u cjelini-ulaganja u primjenu tehnologije radi pametne specijalizacije u sektoru koji prosječno raste 8% godišnje (prema izvorima EUROVENT-a), koji predstavlja važan segment strojarskih instalacija u zgradarstvu i koje nastoji ostvariti značajne uštede u korištenju i potrošnji primarne energije-podizanju svijesti i važnosti primjene inženjerskog znanja u rješavanju specifičnih problema i zahtjeva u izradi klima komora i ventilacijske opreme-povećati važnost gospodarstva EU i svjesnost tvrtki da posluju sa subjektom s područja EU. Strategije EU u raznim područjima podupiru primjenu ovakvih rješenja te je svaki ulog EU sredstava u napredne tehnologije ove vrste hvale vrijedan.-potiče mikro tvrtku na prezentiranje svojih proizvoda i usluga tržištu u virtualnom (on-line) svijetu, primjeni naprednih IKT tehnologija u svakodnevnom poslovanju te uštedama energije i očuvanju okoliša (korištenjem tehnologija na Internetu, cloud-u, korištenje elektroničkih oblika dokumenata i sl.)Projektne aktivnosti će pridonjeti svrsi poziva na način da će istim tvrtka biti preoznatljiva na tržištu, prikazom rješenja i povećanje prodaje istih će ojačati svoju poziciju na tržištu (zbog diverzifikacije prodajnih aktivnosti, povećanjem opsega ponuđenih usluga u asortimanu tvrtke, poboljšana primjena tehnologija u prodajnom procesu), povećati konkurentnost (zbog primjene tehnološki superiornih rješenja on-line aplikacija), osigurati bolju vidljivost na tržištu putem optimizacije web-stranica i vidljivosti u internet tražilicama, te poboljšati informatičko društvo u Republici Hrvatskoj (pružanje usluga elektroničkim putem na zahtjev korisnika, internet prodaja roba i usluga, nuđenje podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, primjena elektroničkih pretraživača, pohranjivanje podataka korisnika i sl.)Projekt će pridonjeti pokazateljima poziva na način da će pokazatelj dodjele bespovratnih sredstava biti povećan za 1 novu tvrtku koje primaju potporu i broj poduzeća koje primaju bespovratna sredstva. Također, ostvarit će se dodatni utrošak vlastitih sredstava i plaćanje PDVa na isporučene robe i usluge korištene tijekom projekta, povećati zaposlenost, povećati prihodi od prodaje (posebice od izvoza) te unaprijediti 4 nova procesa – prodaja, nabava, računovodstvo i financije i logistika.Sve navedeno će u poslovanje tvrtke donjeti bolju tržišnu prepoznatljivost, veću konkurentnost, povećane prihode od prodaje (posebice sa stranih tržišta) te stabilan nastavak poslovanja i dobiti.

Uspješna implementacija projekta osigurat će:
– zadržavanje 6 postojećih radnih mjesta
– zapošljavanje 1 novog djelatnika
– povećanje prihoda od poslovanja za 190.335,00 Kn do 2022 g.
– unapređenje poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta 264.190,00 Kn

Iznos koji sufinancira EU iznose 191.890,00 Kn

Bespovratna sredstva EU iznose 124.536,61 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 20.04.2019. do 20.12.2020.

Kontakt osobe za više informacija: Luka Vrđuka mob. 099/3328 570

www.strukturnifondovi.hr