NAZIV PROJEKTA: KVALITETOM DO CILJA

Kratki opis projekta: Proces uvođenje zahtjevnog EUROVENT certifikata koji je pri kraju, zahtjeva poštivanje strogih normi kontrole kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i mjerne opreme. Zbog navedenog tvrtka je odlučila uvesti ISO 9001 i ISO 14001 certifikate upravljanja kvalitetom i okolišem kako bi procesi proizvodnje bili kontrolirani i mogli stvarati kvalitetne proizvode. Nadogradnom postojećeg ERP-a s novim funkcionalnostima olakšat će se protok informacija i proizvodni procesi, a daljnje olakšavanje i ubrzavanje procesa poslovanja, pripreme dokumentacije, prodaje, otpreme i sl. ostvarit će se porast prihoda, novo zapošljavanje, poboljšanje određenih poslovnih procesa te osigurati dugoročan rast tvrtke. Proces će biti usmjeren na zaposlenike i kupce.

Cilj tvrtke je uvođenje ISO 9001 i ISO 14001 certifikata upravljanja kvalitetom i okolišem kako bi procesi proizvodnje bili kontrolirani i mogli stvarati kvalitetne proizvode. Proces će biti podjeljen u nekoliko faza: priprema i implementacija bi obuhvaćala proučavanje zahtjeva normi, snimku stanja, prijedloge za poboljšanje, izradu potrebne dokumentacije, potom implementaciju sustava, te interni audit kao i potrebna edukacija djelatnika za provođenje internih audita.

Uspješna implementacija projekta osigurat će:
– 2 certifikata ISO 9001 i ISO 14001
– implementirani sustavi kvalitete i zaštite okoliša
– Ulaganje vlastitih sredstava u iznosu od 47.595,87 Kn.
– 2 educirana djelatnika za provođenje internih audita sustava

Ukupnu vrijednost projekta iznosi 109.462,50 Kn

Iznos koji sufinancira EU iznose 61.866,63 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 4.3.2019. do 4.9.2019.

Kontakt osobe za više informacija: Luka Vrđuka mob. 099/3328 570

www.strukturnifondovi.hr