Novom linijom kiržnih pločastih rekuperatora postigli smo uvjete koje propisuje regulativa EU br. 1253/2014  i 1254/2014 čime smo postigli da naši pločasti rekuperatori topline budu u svakoj klima komori.